ONLİNE ÖDEMELERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!

Hizmet Sözleşmesi & Satış Politikası

Hizmet Sözleşmesi & Satış Politikası

Taraflar

1) İş bu sözleşme, www.taget.me firması (kısaca TAGET.ME olarak anılacaktır) ile www.taget.me firmasından hizmet alan tüzel veya gerçek kişiler (kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2) TAGET.ME (www.taget.me) firmasından hizmet alan müşteriler bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.


Sözleşmenin Konusu

1) MÜŞTERİ’nin TAGET.ME üzerinden almış olduğu ürün ve hizmetleri kapsar.


İzinler

1) TAGET.ME tarafından sağlanan tüm hizmetlerin kullanımı, Uluslararası hukuk kurallarına ve teamüllere, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmelere uygun olarak kullanılmak zorundadır.

2) TAGET.ME yasal değişiklikler konusunda müşterilere bilgi vermekle yükümlü değildir. MÜŞTERİ yasal değişiklikleri takip etmek ve yasalara uyma yükümlülüğünü kabul etmiş sayılır.


Hizmet ve Ürünler

1) MÜŞTERİ’nin www.taget.me üzerinden vermiş olduğu tüm siparişler hizmet veya ürün kapsamındadır.


TAGET.ME’nın Yükümlülükleri

1) TAGET.ME, hizmet veya ürünün detaylı bilgisini ilgili ürünün www.taget.me web sitesinde ilgili ürünün sayfasında belirtecektir.

2) TAGET.ME, MÜŞTERİ’nin talep ettiği hizmet veya ürünün ödemesi peşin yapıldığı takdirde belirtilen süre içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

3) Ödemesi peşin yapılmayan ya da banka kayıtlarında iptal edilen hizmet veya ürün için hizmet sağlamak mecburiyetinde değildir.

4) TAGET.ME, sipariş ve ödemesi sonrasında ilgili hizmet veya ürünle ilgili detaylı bilgiyi e-posta ile müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır.

5) TAGET.ME, sunucu taraflı olmayan veri kayıpları konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6) TAGET.ME, teknik desteği sadece e-posta üzerinden (destek@taget.me) üzerinden yazılı olarak vermekle yükümlüdür.

7) TAGET.ME, T.C. yasalarına uymayan MÜŞTERİ ile ilgili hizmet sonlandırma ve MÜŞTERİ’ye bir daha hizmet vermeme hakkını saklı tutar.


MÜŞTERİ’nin Yükümlülükleri

1) MÜŞTERİ, TAGET.ME’den almış olduğu hizmet veya ürünü www.taget.me adresinde yer alan sözleşmeler dahilinde olduğunu kabul eder.

2) MÜŞTERİ, paylaşacağı iletişim bilgilerinin sadece resmi kurumlarca ve bir kovuşturma veya soruşturmaya esas olmak üzere istendiği takdirde paylaşılacağını kabul eder ve buna şimdiden onay vermiştir.

3) MÜŞTERİ, TAGET.ME’den almış olduğu hizmet veya ürünün şifrelerini TAGET.ME’den aldıktan sonra güvenliğinden kendisi sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.

4) MÜŞTERİ, suç nitelikli ve ilgili kanun hükümlerince hukuka aykırı sayılan mesajlar göndermemeyi taahhüt etmiştir.

5) MÜŞTERİ, almış olduğu hizmet ve ürünlerde T.C. kanunlarına aykırı materyal barındırmayacağını taahhüt etmiştir.

6) MÜŞTERİ, kurallara aykırı davranması halinde hizmetinin sonlandırılacağını beyan ve kabul eder.

7) MÜŞTERİ’nin kullandığı hizmet ve ürünler dahilinde TAGET.ME kaynaklı olmayan problemlerde kendisi sorumludur. Bunu şimdiden kabul ve beyan eder.


Gizlilik

Değerli müşterilerimiz, üye girişinde belirtmiş olduğunuz bilgi dataları şirketimiz tarafından korunarak saklanmaktadır. Hiçbir bilginin dışarıya aktarılmayacağı şirketimiz tarafından taahhüt edilmektedir.


Ücret ve Ödeme

1) MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu sipariş üzerine, hizmet veya ürünün ücreti e-posta yoluyla kendisine iletilecektir.

2) MÜŞTERİ, TAGET.ME’den almış olduğu hizmet veya ürünlerin ödemesini peşin olarak banka havalesi, kredi kartı online ödeme veya kapıda ödeme olarak yapabilir.

3) Ödeme araçları veya bankalardan kaynaklanan problemlerde TAGET.ME sorumlu değildir.

4) Alınan hizmet veya ürünün son ödeme tarihi geçmiş olması durumunda, TAGET.ME hizmet sonlandırma hakkını saklı tutar.


Fatura Gönderimi

1) TAGET.ME, MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmet veya ürünlerin faturasını posta yoluyla göndermektedir. Postada kaybolan faturalar için TAGET.ME sorumlu tutulamaz.


Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı Sözleşmesi

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. www.taget.me adresinden alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır: Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.taget.me (TAGET.ME) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


Sorumluluklar

1) TAGET.ME, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2) TAGET.ME, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

3) Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

4) Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

5) Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


Mülkiyet Hakları & Güvenlik


Mülkiyet Hakları

1) İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi TAGET.ME’ye veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2) Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


Gizli Bilgi

1) TAGET.ME, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

2) Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan TAGET.ME’nin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler TAGET.ME bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3) Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


Kayıt ve Güvenlik

1) Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

2) Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden TAGET.ME sorumlu tutulamaz.


Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

TAGET.ME, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, TAGET.ME'nin bilinen adresi ve kullanıcının sipariş/üyelik formunda belirttiği adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresinin geçerli olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Teslimat & İptal İade Koşulları


Fiziksel Ürün

1) www.taget.me üzerinden, ürün siparişi verdiğiniz zaman size verilen ön bilgilendirmeleri ve hizmet sözleşmesini onaylamış sayılırsınız.

2) Sipariş verildiği zaman 3 iş günü içerisinde ürününüz kargoya verilecektir.

3) Ürününüz fiziksel olarak hasarlı veya çalışmıyor ise, ücretsiz olarak değişim veya iade talebi yapabilirsiniz.

5) Kapıda ödeme sistemiyle sipariş vermiş olduğunuz ürünü satın almadığınız takdirde, www.taget.me size tekrar hizmet/ürün vermeme hakkını saklı tutar.

6) Ödemesini online olarak veya banka havale/eft sistemiyle yapmış olduğunuz ürün için, ödeme kontrolü yapıldıktan sonra kargoya verilecektir.


İptal Süreci

1) www.taget.me, müşteriden gelen iade isteğini onaylar ise, müşterinin aldığı ürünün geri kalan ücretini 15 iş günü içinde iade edecektir.

2) www.taget.me, müşteriden gelen iptal isteğini onaylar ise, müşterinin aldığı hizmetin geri kalan ücreti için banka hesabı bilgileri istemektedir.

3) Banka hesap bilgileri, sistemimizde kayıtlı olan e-posta ile bize bildirilmesi gerekmektedir.

4) İadesi yapılan hizmet için sistemimizdeki e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır.